Soutěž v řešení šachových diagramů (8)

Nové dia­gra­my k řeše­ní, jako obvykle ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 13. 5.!

Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne:

pokro­či­lí: 

 1. 1.Kb7 a1D (1…Kd6 2.Sxd4+-) 2.Se7#
 2. 1.Kf7 Je7 2.Ke8 Jc6 3.d8D+!! Jxd8 1/2
 3. 1.Vg2+ Kf8 2.Kg5+ Kg7 3.Kf4+ Kf6 4.Kg3+ Kg5 5.Kf2+ Kf4 6.Kg1+ Ke3 7.Ve1++–
 4. 1.d3!! a2 2.c4+! Kc5 3.Kb7 a1D 4.Se7#
 5. 1.c6! bxc6 2.a5 Kc5 3.a4! Kd6 4.Kd8 c5 [4…Kd5 5.a6+–; 4…Kc5 5.Kc7+–] 5.a6 Kc6 6.a5 c4 7.Kc8! c3 8.a7 c2 9.a8D+ Kb5 10.Dh1+–
 6. 1.Df8+ Kg5 [1…Kh7 2.Sg8+ Kh8 3.Sf7+ Kh7 4.Dg8+ Kh6 5.Dxg6#] 2.Vxf5++– Kg4 [2…gxf5 3.Dg7#] 3.Vg5+ Kh3 [3…Kxg5 4.Df4#] 4.Se6+ Dxe6 5.Df1+ Vg2+ 6.Dxg2#

začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí: 

 1. 1.Vd5#
 2. 1.Dd4#
 3. 1.Vf5+ Kxf5 2.Vd5#
 4. 1.Dg8+ Vf8 2.Sf7#
 5. 1.Da7+ Kb5 2.Jc3+ Kb4 3.Dxa4+-
 6. 1.Jg4+ Vxg4 2.Vf5+ Kxf5 3.Vd5#

Nej­lep­ší řeši­te­lé minu­lé­ho týd­ne:
pokro­či­lí: 1.Artem Mame­tev 6, 2.Jan Lang­ma­jer 6, 3. Matěj Šeter­le 6, 4.Filip Kre­sl 6, dále řeši­li Ton­da MoresMichal Toman,
začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí: 1.Michal Toman 6, 2.Ton­da Mores 6, 3.Rud­la Steh­lík 6, 4.Jir­ka Hof­f­mann 6, dále řeši­li Mar­tin Trh­lík, Adam FlekNatál­ka Kře­no­vá.