Soutěž v řešení šachových diagramů (14)

Posled­ní dáv­ka dia­gra­mů, opět ve dvou obtíž­nos­tech, ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 24. 6.! Těším se na Vaše řeše­ní!

Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne:

pokro­či­lí: 

 1. 1.Vg4+!! Kxg4 2.Je3+ Kh4 3.Jf5+ Kg4 4.f3#
 2. 1.h6! Sf8 2.Sd5+–
 3. 1.Vc2! Ve7 2.Df6 Ve8 3.Vc7+–
 4. 1.Kg4 Kb5 2.Kf5 Kc6 3.Ke6! Kc5 (3…Kc7 4.g4 Kd8 5.Kf7 g5 6.Kf6 Ke8 7.Kxg5 Kf7 8.Kh6+–) 4.g4 Kd4 5.g5 Ke4 6.g6 Kf4 7.Kf7 Kg5 8.Kxg7+–
 5. 1…Jd3+ 2.Dxd3! Dxd3 3.Jg8!+– s hroz­bou Jf6, h5 a Vg6#, napří­klad 3…Df3 4.h5 Kh8 5.Vg6 Dh1+ 6.Kd2 Dxe4 7.Jf6+–
 6. 1…Jxg3 není správ­né! Pro 2.fxg3 Jxd4 3.Sxd4 Sxd4 4.exd4 De3+ 5.Df2! Dxd3 6.Vc7! f5 7.Vxb7+–

začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí: 

 1. 1.Jf7#
 2. 1.Sxf7#
 3. 1.Dg8+!! Vxg8 2.Jf7#
 4. 1.J5xc6 (nebo1.J7xc6+-) 1…bxc6 2.Jxc6 Kb7 3.Jxd4+-
 5. 1.b6+ Ka8 2.b7# Ka7 3.b8D#
 6. 1.Jf7+ Kg8 (1…Vxf7 2.Dxa8 Vf8 3.Dxf8#) 2.Jh6+ Kh8 3.Dg8+ Vxg8 4.Jf7#

Nej­lep­ší řeši­te­lé minu­lé­ho týd­ne:
Nej­lep­ší řeši­te­lé: pokro­či­lí: 1.Filip Kre­sl 6, 2.Ton­da Mores 6, 3.Hon­za Lang­ma­jer 6, 4.Matěj Šeter­le 6.
začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí: 1.Ton­da Mores 6, 2.Mar­tin Trh­lík 6, 3.Jir­ka Hof­f­mann 6, 4.Natál­ka Kře­no­vá 6, 5.Rud­la Steh­lík 5.