Přeskočit na obsah

Plzeňská šachová liga 2013

Plzeň­ské šacho­vé ligy 2013, kte­rá se sklá­da­la ze 3 tur­na­jů, se v cel­ko­vém souč­tu zúčast­ni­lo 42 dětí !!! Zastou­pe­ní zde mělo 8 základ­ních škol z Plz­ně a blíz­ké­ho oko­lí. Zde nalez­ne­te výsled­ky z 1. tur­na­je, kte­rý se usku­teč­nil 22. 3. 2013 http://www.chess-results.com/tnr95845.aspx?art=1&lan=5&turdet=YES&wi=984… Číst dále »Plzeň­ská šacho­vá liga 2013

4. turnaj Klatovské věže

Kla­to­vy 13. 4. 2013 6. Vác­lav Ško­da, 8. Jiří Ško­da, 9. Klá­ra Zachardová

3. turnaj Klatovské věže

Tachov 2. 2. 2013 kate­go­rie mlad­ší: 2. Jiří Ško­da, 3. Tomáš Doan, 10. Robin Kopic. kate­go­rie star­ší: 3. Vác­lav Škoda.