hrací místnost ŠK 64 Plzeň, konferenční sál hotelu LIONS, 2. patro

nahrá­vám mapu.… 

Adre­sa
Zbo­rov­ská 18
Plzeň


30100
Čes­ká republika 


Následující události

  • Źád­né udá­los­ti v daném umístění