Přeskočit na obsah

Klubová trička

Nová klu­bo­vá trič­ka jsou k dis­po­zi­ci u Pet­ra Herej­ka. Cena je jed­not­ná 300 Kč/kus. V pří­pa­dě zájmu piš­te na email herejkpetr@seznam.cz.

Dostupné velikosti:

Štítky: