Členská schůze ŠK 64 Plzeň

V úte­rý 24. 9. 2019 se od 17,30 hod. bude v sute­rén­ních klu­bov­nách hote­lu LIONS, Zbo­rov­ská 18, Plzeň (v mís­tě koná­ní úter­ních tré­nin­ků) konat Člen­ská schůze ŠK 64 Plzeň. Prá­vo účas­ti na schůzi mají čle­no­vé ŠK 64 Plzeň star­ší 18 let (s hla­sem roz­ho­du­jí­cím) a rodi­če čle­nů mlad­ších 18 let (s hla­sem porad­ním). Pozván­ku zasí­lám pří­lo­hou a těším se na Vaši účast.