Přeskočit na obsah

Podzimní soustředění ŠK 64 Plzeň

Ve dnech 18. - 20. 10. 2013 se v Pen­zi­o­nu Domi­nik usku­teč­ni­lo Pod­zim­ní šacho­vé sou­stře­dě­ní – ŽELEZNÁ RUDA 2013. Sou­stře­dě­ní se v pří­jem­ném pro­stře­dí želez­no­rud­ské­ho Pen­zi­o­nu Domi­nik zúčast­ni­lo 14 osob.

Plzeňská šachová liga 2013

Plzeň­ské šacho­vé ligy 2013, kte­rá se sklá­da­la ze 3 tur­na­jů, se v cel­ko­vém souč­tu zúčast­ni­lo 42 dětí !!! Zastou­pe­ní zde mělo 8 základ­ních škol z Plz­ně a blíz­ké­ho oko­lí. Zde nalez­ne­te výsled­ky z 1. tur­na­je, kte­rý se usku­teč­nil 22. 3. 2013 http://www.chess-results.com/tnr95845.aspx?art=1&lan=5&turdet=YES&wi=984… Číst dále »Plzeň­ská šacho­vá liga 2013

4. turnaj Klatovské věže

Kla­to­vy 13. 4. 2013 6. Vác­lav Ško­da, 8. Jiří Ško­da, 9. Klá­ra Zachardová