Nové ELO FIDE k 1. 1. 2020

Pořadí ELO FIDE k 1. 1. 2020 (rozdíl k 1. 12. 2019)

1.Herejk Petr 2197 (+10), 2.Hložek David 2058 (+13), 3.Palková Kate­ři­na 2055 (+14), 4.Randa Miroslav 2020 (0), 5.Bechynský Jan 1927 (-5), 6.Janouš Marek 1923 (+35), 7.Lorenc David 1787 (+6), 8.Langmajer Jan 1712 (+20), 9.Šeterle Matěj 1704 (+37), 10.Málek Milan 1667 (0), 11.Hrdlička Vác­lav 1666 (-7), 12.Špačková Mar­ti­na 1629 (0), 13.Mareš Petr 1527 (0), 14.Málková Adri­a­na 1491 (+26), 15.Šťastný Josef 1452 (-4), 16.Mametev Artem 1425 (0), 17.Langmajerová Jana 1424 (0), 18.Marešová Micha­e­la 1397 (-8), 19.Trejbal Jan 1369 (0), 20.Kresl Filip 1358 (0), 21.Šťastný Jiří 1322 (-23), 22.Heinrich Domi­nik 1305 (-31), 23.Šafářová Anna Marie 1201 (0), 24.Novák Ondřej 1198 (0), 25.Trejbalová Eva 1092 (0), 26.Šafářová Mag­da­lé­na 1070 (0), 27.Trhlík Samu­el 1056 (0).

Ratingy ELO FIDE hos­tu­jí­cích hrá­čů: Kle­ment Lukáš 2248, Šedi­vý Mar­tin 2137, Nový Daniel 1980, Macha­lík Marek 1922, Daňhel Lukáš 1854, Špa­ček Jan 1747, Rel­jič Micha­el 1999.

Pořa­dí dle pří­růst­ku:

1.Šeterle Matěj +37, 2.Janouš Marek +35, 3.Málková Adri­a­na +26… Marek Janouš pře­ko­nal hra­ni­ci 1900, tzn. že si uhrál 1.výkonnostní tří­du, navíc v repub­li­ko­vém žeb­říč­ku H12 je na 4.místě!! Gra­tu­lu­je­me!!