ONLINE - 1. soustředění KTCM

mapa není k dispozici

Datum / čas
29.05.2021
Celý den


1. sou­stře­dě­ní KTCM pro­běh­ne v SO 29.5.2021 onli­ne for­mou (Sky­pe). Čas prav­dě­po­dob­ně: 10 – 12 a 13 – 15, vše bude ješ­tě upřes­ně­no. Veš­ke­ré infor­ma­ce jako slo­že­ní sku­pi­nek, plán KTCM, roz­pis, infor­ma­ce o plat­bě atp. bude­me postup­ně při­dá­vat na kraj­ské strán­ky http://sspk.chess.cz/ do sek­ce tré­nin­ko­vá cen­t­ra. Níže posí­lám odkaz na Sky­pe na jed­not­li­vé skupinky.

 

KTCM A: https://join.skype.com/zi2EEuFszfUr

KTCM B: https://join.skype.com/ILSaFad95zVy

KTCM C: https://join.skype.com/IRFsDYAClLlw

KTCM D: https://join.skype.com/JxZ1oeFlaEWT