Přeskočit na obsah

Velká cena Plzeňského kraje 4

mapa není k dispozici

Datum / čas
04.03.2023
Celý den


pořa­da­tel - ?

Seri­ál Vel­kých cen nahra­zu­je tur­na­je Ampér (KP v rapi­du mlá­de­že se už bude hrát jen jako jed­no­den­ní tur­naj 1. 4. 2023), jsou vhod­né pro mla­dé hrá­če všech výkonností.