Přeskočit na obsah

Semifinále Plzeňské šachové ligy 2022/23

nahrá­vám mapu.…

Datum / čas
24.02.2023
Celý den

Mís­to konání
Cen­t­rum logic­kých her, FAV ZČU


Semi­fi­na­lis­té a los skupin

sk. A: Andru­se­vy­ch, Stra­zhnyk, Ježek Jakub, Jan­čík, Zelen­ka, Křiv­ka L.
sk. B: Křiv­ka M., Hon­cha­rov, Ježek Jiří, Macho, Stři­hav­ka, Tykalová

Přílohy