MČR rapid HD16-20

nahrá­vám mapu.…

Datum / čas
21.09.2019 — 22.09.2019
Celý den

Mís­to koná­ní
Spo­le­čen­ský klub, are­ál kasá­ren Dědi­ce, Vyš­kov


pro­po­zi­ce viz https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/07/Propozice_na_MCR_junioru_a_dorostencu_v_rapid_sachu_2019.pdf, ote­vře­ný tur­naj pro všech­ny zájem­ce 1999 a ml., zájem­ci nechť si svo­ji účast zajis­tí indi­vi­du­ál­ně.