Krajský přebor družstev starších žáků

mapa není k dispozici

Datum / čas
24.04.2021
Celý den


(4 hrá­či 2005 a ml., 1 dív­ky 2005 a ml., 1 hráč 2008 a ml., hra­je se o postup do 1.ligy mlá­de­že 2021/2022), teo­re­tic­ký ter­mín koná­ní, vzhle­dem k aktu­ál­ní situ­a­ci v zemi je koná­ní i této akce nejasné