Krajský přebor družstev mladších žáků

mapa není k dispozici

Datum / čas
25.04.2021
Celý den


(4 hrá­či 2009 a ml., 1 dív­ka a 1 hráč 2002 a ml.), ter­mín koná­ní je zatím teo­re­tic­ký, vzhle­dem k aktu­ál­ní situ­a­ci v zemi je koná­ní nejasné