KP v rapid šachu jednotlivců 2022

nahrá­vám mapu.… 

Datum / čas
28.05.2022
Celý den

Mís­to konání
Spol­ko­vý dům (Požár­ní zbroj­ni­ce), Heř­ma­no­va Huť


Hra­je se v sobo­tu 28. 5. 2022 v Heř­ma­no­vě Huti jako pře­bor jed­not­liv­ců i juni­o­rů, švý­car­ským sys­té­mem na 7 kol, tem­pem 25 min. na par­tii. Účast není ome­ze­na, při­hláš­ky zasí­lej­te do 27. 5. 2022 na Kriz67@email.cz. Dal­ší podrob­nos­ti na https://www.sachyplzen.cz/events/krajsky-prebor-v-rapid-sachu-jednotlivcu-2022/.