Extraliga mládeže, 1. liga mládeže

nahrá­vám mapu.… 

Datum / čas
02.10.2021 - 03.10.2021
Celý den

Mís­to konání
Parkho­tel Con­gress Cen­ter Plzeň


Extra­li­ga

2. 10.
10:00 ŠK 64 Plzeň – Ústí nad Labem
15:00 Libe­rec - ŠK 64 Plzeň

3.10.
9:00 ŠK 64 Plzeň – Uni­chess
14:00 Říča­ny – ŠK 64 Plzeň

1. liga mládeže

roz­lo­so­vá­ní a sta­no­ve­ní míst koná­ní ješ­tě neby­lo provedeno