Únorový král západu 1

Úno­ro­vý král zápa­du 1 pořá­da­ný naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň a Soko­lem Kla­to­vy pro­bě­hl sobo­tu 6. 2. 2021, podrob­né výsled­ky najde­te v pří­lo­ze a na  https://lichess.org/swiss/ERflHzfq.

2. tur­naj Úno­ro­vé­ho krá­le zápa­du se bude hrát příští sobo­tu 13. 2. 2021 od 16:00 hod, hlá­sit se může­te již nyní na https://lichess.org/swiss/ETQnfs9N. Těší­me se Vaši boha­tou účast!