Soutěže družstev dospělých

Krajský přebor I  — 7. kolo

ŠK 64 Plzeň A — ŠK Líně C 5,5 : 2,5 (Kle­ment Lukáš 1, Šedi­vý Mar­tin 0,5, Herejk Petr 1, Pal­ko­vá Kate­ři­na 0,5, Bechyn­ský Jan 1, Nový Daniel 0,5, Janouš Marek 1, Lang­ma­jer Jan 0), rych­lé vede­ní a násled­ně bez­pro­blé­mo­vý zápas, za tři hodi­ny bylo roz­hod­nu­to; v tabul­ce jsme stá­le na 1. mís­tě s dvou­bo­do­vým násko­kem před Béč­kem Líní a Dvor­cem.

Krajský přebor II  — 8. kolo

ŠK Košut­ka – ŠK 64 Plzeň 3,5 : 4,5 (Bechyn­ský Jan 0,5, Janouš Marek 0,5, Lorenc David 1, Šeter­le Matěj 0, Hrd­lič­ka Vác­lav 0, Málek Milan 0,5, Mál­ko­vá Adri­a­na 1, Mame­tev Artem 1), po 7 kolech je naše Béč­ko s 11 body v klid­ném stře­du tabul­ky na 7. mís­tě jen 3 body od tře­tí­ho mís­ta.