Soutěž v řešení šachových diagramů (9)

Po týd­nu dal­ší dia­gra­my pro řeše­ní, opět ve dvou úrov­ních – pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé a pro zku­še­něj­ší. Ter­mín na ode­vzdá­ní správ­ných odpo­vě­dí je opět do příští stře­dy, tedy 20. 5.!

Řeše­ní z minu­lé­ho týd­ne:

pokro­či­lí: 

 1. 1.f8V! [1.f8D? Vf5+ 2.Sf4 Vfxf4+ 3.Dxf4=; 1.Sxd5?=; 1.Se5? Vd1+=] 1…Vf5+ 2.Sf4 Vxf8 3.Sxe4#
 2. 1…Dxb3!! 2.axb3 Vxb3 (hro­zí Vb1#) 3.Se1 Se3+! 4.Dxe3 Vb1#
 3. 1.g6 h4 2.g7 h3 3.g8S!! [3.g8D? h2 4.Dd5 h1D 5.Dxh1] 3…h2 4.Sd5+-
 4. 1.b6? Va1 2.Vb1 Jg3+!! 3.hxg3 Va8! s dal­ším 4…Vh8#
 5. 1.Sa7+ Ka8 2.Sf2+ Kb8 3.Vb2+ Sxb2 4.Sa7+ Ka8 5.Sb6+ Kb8 6.Da7+ Kc8 7.Dxc7#
 6. 1.g6 fxg6 2.Jg5 c3 3.Jf3 c2 4.Jg1 c1D 1/2

začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí: 

 1. 1.Jf7#
 2. 1.De3#
 3. 1.Da1+ Kb8 2.Da7#
 4. 1.dxe8J! f1D 2.Jc7#
 5. 1.b7 f2 2.b8D f1D [2…Ka2 3.Da7+ Kb2 4.Dxf2+–] 3.Db3#
 6. 1.Jg5+ Jcg5 pat (1…Kg6 2.Jxf3=)

Nej­lep­ší řeši­te­lé minu­lé­ho týd­ne:
pokro­či­lí: 1.Matěj Šeter­le 6, 2.Filip Kre­sl 6, ješ­tě řeši­li Alex BílekEda Plic
začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí: 1.Mar­tin Trh­lík 6, 2.Jir­ka Hof­f­mann 6, 3.Alex Bílek 6, 4.Natál­ka Kře­no­vá 6, ješ­tě řeši­li Alž­bě­ta Pet­říč­ko­vá Ríša Plic.