O Zlatého krále

Plzeň 13. 9. 2019

Tur­na­je mlá­de­že v rapid šachu pořá­da­né­ho naším klu­bem ve stu­dov­ně FAV ZČU se zúčast­ni­lo 29 hrá­čů. Vítěz­ství po výbor­ném výko­nu vybo­jo­val Hon­za Lang­ma­jer o půl­bod před Mar­kem Janou­šem.

1. Jan Lang­ma­jer 6,5 (rapid ELO ČR +32), 2. Marek Janouš 6 (-1), 3. Vít Vilí­mek 5,5, 4. Jiří Šťast­ný 5 (+19), 5. Mar­ké­ta Fol­ko­vá 5, 6. Vác­lav Kon­ja­ta 4,5, 7. Ondřej Novák 4,5 (0), 8. Jiří Les 4 (+5), 9. Ště­pán Kuchta 4 (+22), 10. Voj­těch Hodl 4 (-9), 11. Natá­lie Kře­no­vá 4 (+30), 12. Richard Kop­čil 4, 13. Anh David Le Quoc 4, 14. Jakub Kop­čil 4, 15. Mar­tin Vyčich­lo 4, 16. Luděk Samu­el 3,5, 17. Tade­áš Jan 3,5, 18. Lukáš Kuchta 3 (+1), 19. Adam Křen 3 (+8), 20. Ondřej Samu­el 3, 21. Adam Vác­lav 3, 22. Daniel Něme­ček 3 (-14), 23. Ida Krmíč­ko­vá 3, 24. Mar­tin Trh­lík 2 (-21), 25. Jiří Hof­f­mann 2 (-37), 26. Jan Hof­f­mann 2, 27. Jakub Mareš 2, 28. David Kasl 2 (-38), 29. Jan Hadin­ger 1 (-55).

Kom­plet­ní výsled­kyhttp://chess-results.com/tnr470383.aspx?lan=5

Fotogalerie