Přeskočit na obsah

Mistrovství Evropy mládeže

Anta­lya (Turec­ko), 6. – 14. 11. 2022

Letoš­ní­ho mis­trov­ství Evro­py mlá­de­že se účast­ní také Marek Janouš (hra­jí­cí v této sezó­ně za Říča­ny, ale pořád je náš!). V těž­ké kon­ku­ren­ci kate­go­rie U16 odstar­to­val 0,5 bodu ze 2 par­tií, prů­běž­né výsled­ky Mar­ka i ostat­ních čes­kých repre­zen­tan­tů může­te sle­do­vat na https://chess-results.com/tnr678934.aspx?lan=5&art=25&fedb=CZE&turdet=YES&flag=30. Drží­me palce!