Mistrovství ČR v bleskovém šachu

21. 12. 2019, Pra­ha, Kon­gre­so­vém cen­t­rum

Na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky v bles­ko­vém šachu obsa­dil v kon­ku­ren­ci 302 hrá­čů zis­kem 7,5 bodu (50%) Hon­za Lang­ma­jer koneč­né vyni­ka­jí­cí 158. mís­to (nasa­zen s č. 265). David Hlo­žek se 6,5 body skon­čil na 207.místě a Artem Mame­tev se 6 body na 249. mís­tě.

Koplet­ní výsled­ky na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr488469.aspx?lan=5