Lednový král západu 3

sobo­ta 16.1.2021 (https://lichess.org/…Wad)

Hned šest hrá­čů naše­ho klu­bu v prv­ní desit­ce a 16 našich hrá­čů v tur­na­ji – skvě­lá bilan­ce, gra­tu­la­ce a podě­ko­vá­ní našim zástupcům!!

Výsled­ky: 1.(1.H16) Hla­vi­na Matouš (Sokol Kla­to­vy) 6, 2.(1.H14) Janouš Marek (ŠK64 Plzeň) 6, 3.(2.H14) Mame­tev Artem (ŠK64 Plzeň) 5,5, 4.(2.H16) Lang­ma­jer Jan (ŠK64 Plzeň) 5, 5.(3.H16, 1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la (ŠK64 Plzeň) 5, 6.(1.H12) Blud­ský Hynek (ŠK64 Plzeň) 5, 7.(2.H12) Váňa Jan (Sla­voj Tachov) 5, 8.(4.H16) Val­d­man Jakub (ŠK Líně) 5, 9.(5.H16) Dofek Tomáš (Sokol Domažli­ce) 5, 10.(6.H16) Hodl Voj­těch (ŠK64 Plzeň) 5, 11.(3.H12) Bukvaj Mar­tin (Sokol Kla­to­vy) 4,5, 12.(4.H12) Blud­ský Vít (ŠK64 Plzeň) 4,5, 13.(5.H12) Rou­bal Maty­áš (Sokol Kla­to­vy) 4,5, 14.(6.H12) Bukvaj Jan (Sokol Kla­to­vy) 4, 15.(7.H16) Peš­ta Richard (Sokol Domažli­ce) 4, 16.(7.H12) Ježek Jakub (Sokol Let­ná) 4, 17.(3.H14) Vel­ko­bor­ský Tade­áš (Sokol Kla­to­vy) 4, 18.(1.H10) Kre­u­zmann Daniel (Sokol Kla­to­vy) 4, 19.(4.H14) Mores Anto­nín (ŠK Smí­chov) 4, 20.(8.H16,2.D16) Suchá Eliš­ka (ŠK64 Plzeň 4, 21.(2.H10,1.D10) Mare­šo­vá Deni­sa (ŠK64 Plzeň) 4, 22.(5.H14,1.D14) Domi­ni­ko­vá Deni­sa (Sokol Domažli­ce) 3,5, 23.(6.H14,2.D14) Šafá­řo­vá Anna Marie (ŠK64 Plzeň) 3,5, 24.(7.H14) Dun­dr Filip (Sokol Kla­to­vy) 3,5, 25.(3.H10) Jan­čík Voj­těch (ŠK64 Plzeň) 3,5, 26.(8.H14) Hrdi­na Jan (Gar­de Kaz­ně­jov) 3, 27.(8.H12) Maza­nec Mar­tin (Sokol Kla­to­vy) 3, 28.(9.H12) Lebiš Denis (Sokol Let­ná) 3, 29.(4.H10,2.D10) Luňáč­ko­vá Eliš­ka (Gar­de Kaz­ně­jov) 3, 30.(9.H14) Bernt The­o­dor (ŠK Smí­chov) 3, 31.(10.H14) Požár Pavel (Sokol Kla­to­vy) 3, 32.(5.H10) Suchý David (ŠK64 Plzeň) 3, 33.(10.H12) Jan­ko­vec Kryš­tof (Sokol Domažli­ce) 3, 34.(11.H12) Novák Jakub (Sokol Kla­to­vy) 3, 35.(6.H10) Zahál­ka David (Sokol Kla­to­vy) 2,5, 36.(12.H12) Mach Jan (---) 2,5, 37.(7.H10) Ježek Jiří (Sokol Let­ná 2,5, 38.(1.H8) Hof­f­mann Jiří (ŠK64 Plzeň) 2, 39.(11.H14,3.D14) Kře­no­vá Natá­lie (ŠK64 Plzeň) 2, 40.(2.H8) Tomeš Jan (Sokol Kla­to­vy) 2, 41.(13.H12) Pro­cház­ka Matěj (Sokol Kla­to­vy) 2, 42.(8.H10) Dun­dr Voj­těch (Sokol Kla­to­vy) 2, 43.(14.H12) Maza­nec Radek (Sokol Kla­to­vy) 2, 44.(1.H18) Křen Adam (ŠK64 Plzeň) 1,5, 45.(9.H10) Spen­cer Aaron (ŠK Smí­chov) 1,5, 46.(2.H18) Win­tr Filip (ŠK64 Plzeň) 1, 47.(10.H10) Krou­par Pavel (Sokol Domažli­ce) 1, 48.(11.H10) Pipiš­ka Erik (Gar­de Kaz­ně­jov) 0, 49.(12.H10) Novák Maty­áš (Sokol Kla­to­vy) 0.

Pořa­dí hrá­čů ŠK 64 Plzeň dle kate­go­rií po třech ode­hra­ných turnajích:

H18: 1.Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na 3, 2.Křen Adam 1,5, 3.Win­tr Filip 1
D18: 1.Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na 3,
H16: 1.Lang­ma­jer Jan 16,5, 2.Mare­šo­vá Micha­e­la 15, 4.Hodl Voj­těch 13, 7.Suchá Eliš­ka 11,5, 8.Les Jiří 8.
D16: 1.Mare­šo­vá Micha­e­la 15, 2.Suchá Eliš­ka 11,5.
H14: 1.Janouš Marek 18,5, 3.Mame­tev Artem 10,5, 6.Kře­no­vá Natá­lie 9, 10.Šafá­řo­vá Anna Marie 5,5.
D14: 1.Kře­no­vá Natá­lie 9, 3.Šafá­řo­vá Anna Marie 5,5.
H12: 3.Blud­ský Vít 14, 4.Blud­ský Hynek 14, 17.Hen­drych­o­vá Tere­za 2
D12: 2.Hen­drych­o­vá Tere­za 2
H10: 1.Mare­šo­vá Deni­sa 11, 2. Jan­čík Voj­těch 10, 5.Suchý David 8, 10.Trh­lík Mar­tin 3,5
D10: 1.Mare­šo­vá Deni­sa 11,
H8: 1.Hof­f­mann Jiří 7

Kom­plet­ní výsled­ky v pří­lo­ze a na webu https://lichess.org/swiss/p7rNkWad.