Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 5

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 5. tur­naj, 29. 2. 2020 Sta­rý Klí­čov

Turnaj mladších

4.(2.D10) Deni­sa Mare­šo­vá 5, 7.(3.H10) Voj­těch Jan­čík 4

Turnaj starších

7.(1.Open D) Mare­šo­vá Micha­e­la 4½, 8.(3.H14) Mame­tev Artem 4½, 13.(6.H14) Les Jiří 4½, 19.(5.H12) Urbá­nek Voj­těch 4, 22.(2.D14) Kře­no­vá Natá­lie 4, 25.(8.H14) Kuchta Ště­pán 3½, 28.(6.Open) Hodl Voj­těch 3, 30.(10.H12) Urbá­nek Lukáš 3, 35.(3.D12) Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 3, 40.(18.H12) Kuchta Lukáš 2.

Cel­kem pro naše bar­vy i přes neú­čast někte­rých našich „hvězd“ v kate­go­ri­ích jed­no prv­ní mís­to, dvě dru­há mís­ta a tři tře­tí mís­ta, gra­tu­lu­je­me!

Kompletní výsledky na Chess-Results

mlad­ší — http://chess-results.com/tnr522082.aspx?lan=5

star­ší — http://chess-results.com/tnr522080.aspx?lan=5