Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 4

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 4. tur­naj, 25. 1. 2020 Kla­to­vy

Turnaj mladších

V tur­na­ji mlad­ších vyhrál se 6,5 body Hynek Blud­ský o půl bodu před Víťou Blud­ským, tře­tí s 5 body skon­čil Voj­těch Jan­čík, stej­né pořa­dí bylo i v kate­go­rii H10. Deni­sa Mare­šo­vá obsa­di­la se 4,5 body cel­ko­vé 8.místo, což sta­či­lo k výhře v kate­go­rii D10.

1.(1.H10) Hynek Blud­ský 6,5, 2.(2.H10) Vít Blud­ský 6, 3.(3.H10) Voj­těch Jan­čík 5, 8.(1.D10) Deni­sa Mare­šo­vá 4,5

Turnaj starších

V tur­na­ji star­ších obsa­dil Marek Janouš (boju­jí­cí při tur­na­ji s viró­zou) obsa­dil s 5,5 body 4.místo (stej­né bylo i jeho umís­tě­ní v H14), 6.místo s 5 body obsa­dil Artem Mame­tev, o půl­bod méně zís­kal Ondřej Novák, se 4 body skon­či­li Voj­těch Hodl, Anič­ka Šafá­řo­vá (kte­rá vyhrá­la kate­go­rii dívek do 14 let) a Voj­ta Urbá­nek. Natál­ka Kře­no­vá uhrá­la 3 body (a byla 2. v kate­go­rii D14).

Kat.starší: 4.(4.H14) Marek Janouš 5,5, 6.(5.H14) Artem Mame­tev 5, 11.(5.H12) Ondřej Novák 4,5, 20.(3.OPEN) Voj­těch Hodl 4, 21.(1.D14) Anna Marie Šafá­řo­vá 4, 22.(7.H12) Voj­těch Urbá­nek 4, 34.(2.D14) Natá­lie Kře­no­vá 3.

Cel­kem pro hrá­če ŠK 64 Plzeň a našich tré­nin­ko­vých sku­pin 3 zla­té, 2 stří­br­né a 2 bron­zo­vé umís­tě­ní. Skvě­lá prá­ce, gra­tu­la­ce všem!

Kompletní výsledky na Chess-Results

mlad­šíhttp://chess-results.com/tnr509329.aspx?lan=5

star­šíhttp://chess-results.com/tnr509330.aspx?lan=5

Fotogalerie