Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 2

Turnaj mladších

1. (1. v kate­go­rii H10) Blud­ský Hynek 5,5 (+89 bodů do čes­ké­ho rapi­do­vé­ho ela), 5.(5.H10) Málek Alex 4,5 (+45), 7. (7.H10) Blud­ský Vít 4 (+23), 11.(1.D10) Ste­pa­nyshyn Kate­ry­na (+36) 3,5, 12. (2.D8) Mare­šo­vá Deni­sa 3,5 (-4), 18.(3.H8) Steh­lík Rudolf (-49).

Kom­plet­ní výsled­ky na Chess-Results.

Turnaj starších

1. (1.H12) Janouš Marek 6,5 (+26), 3. (2.H14) Lang­ma­jer Jan 5,5 (+41), 5.(4.H14) Les Jiří 5 (+34), 6. (1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la 5 (+13), 7. (1.OPEND) Lang­ma­je­ro­vá Jana 4,5 (+6), 8. (2.H12) Mame­tev Artem 4,5 (+4), 12. (2.OPEND) Trej­ba­lo­vá Eva (+72), 15. (4.H12) Novák Ondřej 4 (+12), 20. (7.H12) Urbá­nek Lukáš (+35) 4, 21. (8.H12) Urbá­nek Voj­těch 4 (+48), 33. (2.D12) Šafá­řo­vá Anna Marie 3 (-26), 39. (3.OPEND) Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na 2,5 (-41).

Kom­plet­ní výsled­ky na Chess-Results.

Cel­kem tedy výhry v obou tur­na­jích (mezi star­ší­mi šest našich hrá­čů mezi prv­ní­mi osmi!), v kate­go­ri­ích 5x prv­ní mís­to, 5x dru­hé mís­to a 2x tře­tí mís­to, a ješ­tě k tomu 2x čtvr­té mís­to a jed­no páté!! Vel­ká pochva­la a gra­tu­la­ce všem!

Fotogalerie