Mezinárodní šachový festival – Plzeň 2015

14. ročník (16. 8. 2015 - 22. 8. 2015)

Vítě­zem hlav­ní­ho tur­na­je 14. roč­ní­ku Ope­nu Plzeň 2015 v kon­gre­so­vém sále plzeň­ské­ho hote­lu Hazu­ka se stal Zde­něk Hába (na foto­gra­fii upro­střed) s 8 body před Mirosla­vem Pal­kem (vle­vo) - 7,5 bodu - a Mar­ti­nem Sime­tem (vpra­vo) - 7 bodů.

Výsledky

Mezi­ná­rod­ní tur­naj: http://chess-results.com/tnr181812.aspx?lan=5

Tur­naj mlá­de­že: http://chess-results.com/tnr184236.aspx?lan=5

Bles­ko­vý tur­naj: http://chess-results.com/tnr184546.aspx?lan=5