Přeskočit na obsah

Velikonoční turnaj

nahrá­vám mapu.…

Datum / čas
08.04.2023 - 09.04.2023
Celý den

Mís­to konání
hra­cí míst­nost ŠK 64 Plzeň, kon­fe­renč­ní sál hote­lu LIONS, 2. patro


pořá­dá ŠK 64 Plzeň

Přílohy