KP jednotlivců

nahrá­vám mapu.… 

Datum / čas
19.10.2021 - 14.12.2021
Celý den

Mís­to konání
hra­cí míst­nost Košut­ka, Restau­ra­ce U komí­na, 1.patro (vchod dvorem)


hra­je se kaž­dé úte­rý od 17 hod. 9 kol, tem­pem 90 min za 40 tahů + 30 min. + 30 s/tah