5. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 3. 4. 2021 17:00

Turnaj mladších

Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň:
5. (cel­ko­vě v kate­go­rii 2.D10, pořa­dí v KP 2.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 5, 10. (6.H10, 3.H10) Jan­čík Voj­těch 4,5, 28. (13.H10, 8.H10) Trh­lík Mar­tin 3,5, 33. (15.H10, 10.H10) Suchý David 3, 35. (10.H8, 8.H8) Hof­f­mann Jiří 3, 44. (21.H10, 15.H10) Steh­lík Rudolf 2, 49. (23.H10, 17.H10) Bouda Ondřej 1,5.

Turnaj starších

Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň:
1. (1.H14, 1.H14) Mame­tev Artem 6, 4. (2.H14, 2.H14) Janouš Marek 5,5, 6. (1.H18, 1.H18) Šeter­le Matěj 5,5, 11. (1.D16, 1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 14. (1.H16, 1.H16) Lang­ma­jer Jan 4,5, 17. (7.H12, 5.H12) Blud­ský Vít 4,5, 20. (8.H12, 6.H12) Blud­ský Hynek 4, 29. (8.H16, 6.H16) Les Jiří 3,5, 40. (4.H18, 3.H18) Moj­dl David 3, 46. (12.H12, 10.H12) Mach Jan 3, 47. (13.H14, 8.H14) Kuchta Ště­pán 3, 53. (14.H14, 9.H14) Šimek Josef 2,5, 54. (5.D14, 3.D14) Kře­no­vá Natá­lie 2,5, 58. (16.H14, 10.H14) Novák Ondřej 2.

Cel­kem pro hrá­če ŠK 64 Plzeň v 5.turnaji v kate­go­ri­ích 4 prv­ní mís­ta, 2 dru­há mís­ta a 3 tře­tí místa.

Průběžné pořadí hráčů ŠK 64 Plzeň po 5. turnaji

H18: 1.Šeter­le Matěj 26, 3.Moj­dl David 17,5, 6.Win­tr Filip 4, 7.Křen Adam 3,5.
D18: 1.Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na 4,5.
H16: 1.Lang­ma­jer Jan 26,5, 5.Les Jiří 19,5, 12.Hodl Voj­těch 10.
D16: 1.Mare­šo­vá Micha­e­la 22, 2.Suchá Eliš­ka 2,5.
H14: 1.Janouš Marek 28, 2.Mame­tev Artem 28, 8.Šimek Josef 9, 11.Tomek Daniel 6, 12.Kuchta Ště­pán 5, 15.Novák Ondřej 3.
D14: 3.Kře­no­vá Natá­lie 10, 4.Šafá­řo­vá Anna Marie 7.
H12: 3.Blud­ský Vít 23,5, 4.Blud­ský Hynek 23, 8.Mach Jan 15.
D12: 4.Hen­drych­o­vá Tere­za 2,5.
H10: 4.Jan­čík Voj­těch 22, 8.Suchý David 16, 14.Steh­lík Rudolf 11, 15.Trh­lík Mar­tin 9,5, 18.Tomek Jakub 7, 19.Bouda Ondřej 7, 20.Sed­lá­ček Ště­pán 6.
D10: 2.Mare­šo­vá Deni­sa 23,5.
H8: 5.Hof­f­mann Jiří 18.

Pro hrá­če ŠK 64 Plzeň cel­kem tedy v prů­běž­ném pořa­dí kate­go­rií 5 prv­ních míst, 3 dru­há mís­ta a 3 tře­tí mís­ta. Hrá­čů ŠK 64 Plzeň nastou­pi­lo během 5 tur­na­jů zatím cel­kem 31! 

Držím pal­ce a věřím, že se do tur­na­jů KP zapo­jí i dal­ší mla­dí hrá­či naše­ho klu­bu a že všich­ni vybo­ju­jí dal­ší skvě­lá umístění!!

Kompletní výsledky

mlad­ší - https://lichess.org/swiss/0YpwDTfC
star­ší - https://lichess.org/swiss/bwNB5oML