1. turnaj Plzeňské šachové ligy 2019/2020

Seri­ál tur­na­jů pro začí­na­jí­cí hrá­če Plzeň­ská šacho­vá liga pořá­da­ná naším klu­bem začal v pátek 18. 10. 2019 prv­ním kva­li­fi­kač­ním tur­na­jem. Nej­lé­pe z našich hrá­čů se ved­lo Kubo­vi Tom­ko­vi, kte­rý s 6 body obsa­dil 2. mís­to. Výbor­ná byla i účast 29 hrá­čů, k tomu dal­ších 13 v dopro­vod­ném tur­na­ji, to dává výbor­ný počet 42 hrá­čů!

1.kvalifikační turnaj

1.Jan Tade­áš 21.ZŠ 6, 2.Tomek Jakub 2.ZŠ  6, 3.Kubík Jan ZŠ  Cho­tí­kov 5, 4.Suchý David 2.ZŠ  5, 5.Mareš Jakub 13.ZŠ  5, 6.Myslík Anto­nin 20.ZŠ  5, 7.Steh­lík Rudolf 2.ZŠ  5, 8.Něme­ček Daniel 20.ZŠ  4,5, 9.Samuel Ondřej 14.ZŠ  4, 10.Myslík Fran­ti­šek 20.ZŠ  4, 11.Hadin­ger Jan 2.ZŠ  4, 12.Beneš Jin­dřich 7.ZŠ  4, 13.Jindáček Filip ZŠ  Cho­ti­kov 4, 14.Trh­lík Mar­tin 2.ZŠ  3,5, 15.Flek Adam 2.ZŠ  3,5, 16.Straka Daniel SML 3,5, 17.Benešová Mar­len Cir­kev­ni G 3,5, 18.Kuchta Lukáš ZŠ  Ště­no­vi­ce 3, 19.Hadrava Vác­lav 21.ZŠ  3, 20.Klimentová Natá­lie ZŠ  Cho­tí­kov 3, 21.Racek David 20.ZŠ  3, 22.Busek Jan 21.ZŠ  3, 23.Šneberk Vit 21.ZŠ  3, 24.Beneš Daniel 2.ZŠ  2,5, 25.Kindl Tomáš ZŠ  Cho­tí­kov 2, 26.Král Tomáš 2.ZŠ  2, 27.Komrska Tomáš 2.ZŠ  2, 28.Benešova Johan­ka 2.ZŠ  2, 29.Zhurkova Mar­ga­ry­ta 20.ZŠ  1.

Kom­plet­ní výsled­ky na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr480624.aspx?lan=5

1.doprovodný turnaj

1.Šťast­ný Jiří 5, 2.Samuel Luděk 3,5, 3.Kopčil Richard 3,5,  4.Le Quoc Anh David 3, 5.Suchá Eliš­ka 3, 6.Kře­no­vá Natá­lie 3, 7.Kuchta Ště­pán 2,5, 8.Dach Kris­ti­an 2, 9.Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 2, 10.Tei­chmann Cyril 2, 11.Křen Adam 2, 12.Moser David 2, 13.Hodl Voj­těch 1,5.

Kom­plet­ní výsled­ky na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr480628.aspx?lan=5

Fotogalerie